MULTATULI EN WFH

 

Prins Willem Alexander De raadselachtige Multatuli

Over Multatuli Max Havelaar Siegfried Woldhek interviews

HOOFDMENU

Free counter and web stats

 

Eduward Douwes Dekker in de 19de, WF Hermans in de 20ste eeuw; na het lezen van 'Mandarijnen op zwavelzuur' is de conclusie, dat slechts één schrijver per strekkende eeuw in het Nederlandse literaire klimaat overblijft. Multatuli genoot grote bewondering van WF Hermans. Van beide schrijvers is de schrijfstijl onovertroffen. En beiden waren roependen in de woestijn.

 

 

   

5 maart 1995:

Toespraken bij de voltooiing van Multatuli's volledige werken (foto's: Tonnie Luiken)

Prins Willem Alexander besloot zijn toespraak bij het feestje rond de voltooiing van de 'Volledige werken van Multatuli' aldus:  

 

"Dus, als het volledig werk van de heer Hermans wordt uitgegeven kunt u mij weer bellen."

terug

 

 

 

(lithografie naar een foto van Mitkiewicz)

 

"Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht, No 37"

 

 

 

(recensie)

 

Bij Boelen verschijnt in 1976: 'De raadselachtige Multatuli': een prachtig geïllustreerde biografie over Hermans' bewonderde voorganger. Vele, vele artikelen volgen. Het Multatuli-genootschap doet er nog jaren over de volledige werken te voltooien. Door A. Alberts wordt de biografie in Hollands Diep zeer serieus genomen.

terug

 

 

      

 

 

'Over Multatuli', uitgave van Huis aan de Amstel verschijnt voor het eerst in 1978, lang nadat een gelijknamig boekje in 1950 verscheen bij Van Oorschot waarin een essay van WF Hermans werd opgenomen: 'Pionier in het vacuüm'. 

 

 

     

(klik 25)     (klik 35)

 

In de vele afleveringen die volgen wordt duidelijk hoe stevig de polemiek is die o.a. door Hermans wordt gevoerd. Aan Multatuli-uitleggers geen gebrek. Hoogst merkwaardig is de bemoeienis van Mevr. Kets-Vree met het nagelaten werk van WF Hermans, gezien de strijd die hij met haar voerde omtrent de nalatenschap van Multatuli.

terug

 

 

    

 

De 2de druk van 'De raadselachtige Multatuli', 1986, samen in één foedraal met een fotografische heruitgave van de 'Max Havelaar'. Hermans meent Multatuli het meest recht te doen door te kiezen voor de laatste, door Multatuli zelf herziene versie. Na zijn eigen ervaringen met Van Oorschot, die zeer eigenzinnig met de drukgeschiedenis van zijn boeken omsprong, is Hermans de advocaat van Multatuli gebleken: niet de eerste, maar de laatste is de druk die een schrijver van zijn boeken wil nalaten.

 

 

 

De 2de druk van 'De raadselachtige Multatuli' is ook in deel 17 van de 'Volledige Werken' het uitgangspunt geweest. Dit fraaie deel is vollediger dan alles wat er eerder was. Noten, annotatie, commentaren, fotografische overdruk van het Bataviaasch Handelsblad 24 october 1860,  register en de ontstaansgeschiedenis zijn erin te vinden.

 

 

tekening: Siegfried Woldhek.

WF Hermans als Mulatuli's advocaat. Woldhek maakte van Hermans meerdere portretten. Voor het bestellen van deze tekening, zie www.woldhek.nl

terug

 

 

Interviews van Freddy de Vree met WFH over Multatuli

Interview van Olf Praamstra over Multatuli

terug

 

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op: 02 juli 2017

 

horizontal rule

 

  terug

 

 

Bezoek deze pagina's in uw eigen volgorde

Plaats "WILLEM FREDERIK HERMANS" bij uw favorieten

Ach, waar bemoei ik mij eigenlijk mee?

 

WILLEM FREDERIK HERMANS

KENNISMAKEN MET WFH --- SPELLETJES MET WFH

LUISTEREN NAAR WFH --- BIJSCHRIJVEN OVER WFH --- ADVERTEREN MET WFH

NAAR DE FILM MET WFH --- AUTOBIOGRAFIE VAN WFH

MULTATULI EN WFH --- SCHRIJFMACHINES VAN WFH

TIJDSCHRIFTEN OVER WFH --- PLAATJES KIJKEN MET WFH

WEINREB, EEN KWESTIE VAN WFH --- BOEKJES LEZEN MET WFH

RIJMEN MET WFH --- WITTGENSTEIN EN WFH --- NAAR ZWEDEN MET WFH?

AANDENKEN AAN WFH --- OP TONEEL MET WFH --- INTERVIEWS MET WFH

POST VOOR WFH --- TE GAST BIJ WFH --- NEDERLAND LEEST WFH

DAGPORTRETTEN VAN WFH

VOLLEDIG WERK VAN WFH

 

wfh_info@chello.nl

 

Bij het samenstellen van deze site heb ik gepoogd bestaande rechten op tekst

en afbeelding te eerbiedigen. Mocht er toch nog bezwaar zijn tegen 

het gebruik van materiaal, laat u dat dan onverwijld weten?

 

De links naar de verschillende pagina's werden voor het laatst bijgewerkt op: maandag 28 september 2015